Seo website: Các thẻ meta và ý nghĩa

Thẻ meta tag seo cho website
Thẻ meta tag seo cho website

Thẻ meta (meta tag) là gi?

Thẻ meta là thẻ html dùng để khai báo với các SE (search engine) về một số thông tin đặc biệt của website nhằm mục đích cho bộ máy tìm kiếm dễ dàng hiểu nội dung của website đó là gì. Các nội dung trong thẻ meta không hiển thị khi người dùng duyệt web.

Các mã nguồn web hiện nay đều có plugin hỗ trợ thẻ meta seo, tuy nhiên nhiều người muốn tối ưu website bằng các hạn chế tối đa plugin và cũng để cho các seoer hiểu rõ ý nghĩa của nó. Bài viết này sẽ nói về các thẻ meta cần thiết cho seo và ý nghĩa của nó.

Thẻ meta tag seo cho website
Thẻ meta tag seo cho website

Các thẻ meta và ý nghĩa:

Các thẻ cơ bản:

 • Title: thẻ tiêu đề website, thẻ này cho SE biết tiêu đề website của bạn, nội dung bên trong thẻ này sẽ hiện trên thanh tiêu đề của trình duyệt. (<title> nội dung title </title>)
 • Description: thẻ mô tả, mô tả nội dung của website, bài viết trên website, nội dung trong thẻ này cần phải xuất hiện từ khóa nhưng phải thật tự nhiên. (<meta name=”descriptioncontent=”mô tả” />)
 • Keywords: thẻ mô tả từ khóa website, hiện nay thẻ nay không còn quan trọng đối với seo (<meta name=”keywordscontent=”từ khóa” />)
 • Canonical: thẻ này xác định đâu là phiên bản gốc khi một nội dung có nhiều địa chỉ url (link rel=”canonical” href=”domain gốc” />
 • Lang: thẻ xác định ngôn ngữ chính sử dụng trên website (<meta http-equiv=”content-languagecontent=”vi” />) có thể viết thẻ này bằng cách thêm vào bên trong thẻ html <html lang=”vi“>
 • Favicon: thẻ này khá cần thiết cho seo nhưng nhiều người bỏ qua, khi sử dụng thẻ này sẽ hiện một hình ảnh nhỏ trên title của trình duyệt web (<link href=”favicon.ico” rel=”shortcut icontype=”link đến hình favicon” />)
 • Google-site-verification: thẻ này kết nối website của bạn với google webmaster tool (<meta name=”google-site-verificationcontent=”mã xác nhận” />

Thẻ Google Authorship:

 • <link rel=”author” href=”https://plus.google.com/[Google+_Profile]/posts”/>
 • <link rel=”publisher” href=”https://plus.google.com/[Google+_Page_Profile]”/>

Các thẻ Open Grap Data:

 • <meta property=”og:title” content=”Tiêu đề trang web” />
 • <meta property=”og:locale” content=”vi_VN” />
 • <meta property=”og:type” content=”website” />
 • <meta property=”og:url” content=”Link trang hiện tại” />
 • <meta property=”og:image” content=”Link đến hình đại diện cho bài viết” />
 • <meta property=”og:description” content=”Mô tả trang web” />
 • <meta property=”og:site_name” content=”Tên website của bạn” />
 • <meta property=”og:updated_time” content=”Thời gian cập nhật cuối cùng của bài viết” />
 • <meta property=”article:published_time” content=”Thời gian đăng của bài viết” />
 • <meta property=”article:modified_time” content=”Thời gian cập nhật cuối cùng của bài viết” />
 • <meta property=”article:section” content=”tên chuyên mục của bài viết” />
 • <meta property=”article:tag” content=”Tên tag của bài viết, nếu có nhiều tag thì tạo nhiều thẻ” />
 • <meta property=”fb:admins” content=”Facebook Admin ID của trang” />

Thẻ data markup:

 • <meta itemprop=”name” content=”Tiêu đề trang web”>
 • <meta itemprop=”description” content=”Mô tả trang web”>
 • <meta itemprop=”image” content=”Link đến hình đại diện cho bài viết”>

Đây là các thẻ meta cần thiết nhất ở thời điểm hiện tại dùng cho tất cả website kể cả website bán hàng, Google có thể thay đổi các thẻ và ý nghĩa của nó trong tương lại, Aloweb.vn sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất.

Xem thêm: Seo website bán hàng cần làm những gì?

Facebook Comments
Seo website: Các thẻ meta và ý nghĩa
5 (100%) 1 vote

Hãy là người bình luận đầu tiên

Bình luận

Your email address will not be published.


*